Minder vitaminen en mineralen in groente en fruit?

Blogs

Minder vitaminen en mineralen in groente en fruit?

Gepubliceerd op: 29-04-2016 13:23

Door: Noor Struik

Regelmatig wordt genoemd dat groente en fruit tegenwoordig minder vitaminen en mineralen bevatten dan vroeger. Verkopers van superfoods en supplementen haken daar slim op in. Maar waar komen deze verhalen vandaan en kloppen ze? Lees het in deze blog!
 

NEVO

NEVO, het Nederlands voedingsstoffenbestand bevat gegevens over de samenstelling van voedingsmiddelen en gerechten die door Nederlanders worden gebruikt. En daardoor verantwoordelijk zijn voor een groot deel van onze energie- en voedingsstoffenintake.
 

Voedingswaarden vergeleken

Dit soort bestanden worden ook door andere landen bijgehouden. In Amerika en Engeland zijn onderzoeken gedaan met deze gegevens. De voedingswaardes (zoals vitaminen en mineralen) van verschillende gewassen zijn op verschillende momenten in de tijd met elkaar vergeleken. Deze studies worden vaak gebruikt als onderbouwing voor de stelling dat onze groenten en fruit tegenwoordig minder voedingsstoffen bevatten dan vroeger.
 

Achteruitgang voedingsstofgehalte groente en fruit?

Zowel de Amerikaanse als de Britse studie vonden een achteruitgang in het voedingsstofgehalte van diverse soorten groente en fruit. In de Amerikaanse studie werden 43 gewassen onderzocht op de gehaltes van 13 verschillende voedingsstoffen. Hier werden gegevens uit 1950 en uit 1999 voor gebruikt. De onderzoekers vonden op groepsniveau een significante daling in 6 van de 13 voedingsstoffen. De Britse studie liet een daling in ijzer, koper, en magnesium in groente zien, en een daling in ijzer, magnesium en kalium in fruit.
In Denemarken is soortgelijk onderzoek uitgevoerd. Hieruit bleken (op cadmium en lood in groenten na) geen verschillen tussen de monsters uit 1982 en 2002.
 

Verklaringen voor verschillende uitkomsten

Het Alterra instituut van Wageningen universiteit heeft een rapport geschreven, waarin ingegaan wordt op de mogelijke verklaringen voor de verschillende uitkomsten in bovenstaande studies:
  • Verschil in gebruikte plantenrassen. Vitaminen worden door de planten zelf aangemaakt. Het gehalte waarin ze in de diverse plantendelen voorkomen is afhankelijk van verschillende factoren, zoals gewasgrootte, rijpheid en klimaat.
  • Verschil in analysemethoden; de methoden van nu verschillen van de methoden die vroeger werden gebruikt.
  • Invloed van bemesting tussen de geanalyseerde monsters van jaren geleden en de monsters van nu. In tegenstelling tot vitaminen, worden mineralen niet door de planten zelf aangemaakt. Het mineralengehalte wordt onder andere bepaald door de bodemcondities en de beschikbaarheid van mineralen. Zolang er in de bodem voldoende mineralen zijn, zullen groentegewassen genoeg mineralen bevatten. Alleen in regio’s waar geen veeteelt is en waar intensieve teelten plaatsvinden met behulp van veel kunstmest op arme bodems, zou er een tekort aan mineralen kunnen optreden. 

Appels met peren vergelijken

De stelling dat de gehaltes vitaminen en mineralen in onze voeding dalen is niet algemeen geldig. De constatering dat de vitamine- en mineralengehalten dalen kan ook andere oorzaken hebben zoals verschillen in gebruikte plantenrassen of bemesting. Daarnaast kan er sprake zijn van verstorende factoren zoals verschil in analysemethoden. Met de nu beschikbare onderzoeken kun je dus niet concluderen dat onze voeding minder voedingsstoffen bevat.
 

Conclusie

De belangrijkste oorzaak voor een te lage inname van vitamines en mineralen heeft weinig te maken met dat ons voedsel minder voedingsstoffen zou bevatten. Op dit moment eet slechts 5% van de Nederlanders de aanbevolen hoeveelheid groente. Als je minder dan 200 gram groente en 2 stuks fruit per dag eet zal de inname van vitamines en mineralen te laag zijn. Als je zorgt dat jij bij de groep Nederlanders hoort die wél genoeg groente, fruit, zuivel, peulvruchten, volkoren graanproducten, en noten. Dan is het gebruik van superfoods en supplementen in de meeste gevallen niet nodig.
Cookies Contact en afspraak