Emotioneel eetgedrag

Eten om een beter gevoel te krijgen of om nare gevoelens te onderdrukken wordt ook wel emotie-eten genoemd. Het is iets waar veel mensen last van hebben. Emotie-eten is bijna altijd een onbewust proces.
 

Emoties

Mensen voor wie eten een toevluchtsoord is geworden, zijn zich niet of amper bewust van hun emoties. Hieronder lees je een overzicht gevoelens die veel voorkomen bij mensen die worstelen met emotioneel eetgedrag. Deze emoties worden vaak als enorme kwelgeesten ervaren die liever niet gevoeld worden. Eten kan helpen om de emotie (tijdelijk) niet te voelen. Op die manier kunnen deze emoties er toe bijdragen dat je teveel eet, een eetbui krijgt of juist helemaal niet meer kunt eten. Je kunt op die momenten het gevoel krijgen dat het eten jou de baas is in plaats van andersom. Gevoelens van schaamte en schuld volgen vaak op te veel eten of een eetbui.

1. Angst
2. Boosheid
3. Eenzaamheid
4. Faalangst en perfectionisme
5. Machteloosheid
6. Onzekerheid
7. Schaamte
8. Schuldgevoel
9. Teleurstelling
10. Verdriet


Innerlijke kritiek

Innerlijke negatieve kritische stemmen spelen niet alleen een rol in het ontstaan van eetproblemen, ook worden ze in stand gehouden en versterkt. Vaak geven mensen aan dat de innerlijke kritiek heel negatief is over hun gewicht, figuur of persoon. Bijvoorbeeld: 'Zie je wel, je bent veel te dik. Je eet ook altijd veel te veel.' 'Vandaag heb je alweer teveel gegeten. Je kunt je ook nooit beheersen, zo blijf je dik.' ‘Anderen kunnen dat misschien, mij lukt het toch niet. Ik ben een nietsnut.'

De leiding overnemen

Deze gevoelens en gedachten komen uit niemand anders voort dan uit jezelf. Wanneer je er achter komt welke gedachten en gevoelens van invloed zijn op je eetgedrag is dat confronterend maar het is tegelijkertijd ook bevrijdend. Door je gedachten recht aan te kijken kun je namelijk de leiding weer over nemen! Op het moment dat jouw échte ik weer aan het roer staat is er alle ruimte om te bouwen aan een gezond eetpatroon. Je leert voelen waar je nu écht behoefte aan hebt als je neigt naar eten zonder dat je lichaam daar om vraagt. Hoe vast je ook lijkt te zitten, het is mogelijk hier weer van te herstellen. Dat doe je door het ontwikkelen van meer zelfvertrouwen, een positieve lichaamsbeleving, acceptatie en een nieuwe focus.

Cursus ‘uit de ban van emotie-eten‎’
Contact en afspraak