Eetbuistoornis/ Binge Eating Disorder (BED)

Wat is een eetbuistoornis/ Binge Eating Disorder (BED)?

Een eetbuistoornis of Binge Eating Disorder (BED) is een eetstoornis waarbij je last hebt van (objectieve) eetbuien om met je emoties om te gaan. Met een objectieve eetbui wordt bedoeld dat de hoeveelheid eten die je in korte tijd wegwerkt ook door de omgeving als 'extreem veel' wordt beschouwd (terwijl subjectief 4 koekjes en een ijsje door jezelf bijvoorbeeld als 'extreem veel' kan worden beschouwd, is dat objectief gezien geen eetbui). De eetbui gebeurt vaak stiekem en gehaast. Na een eetbui heb je een overvol gevoel in combinatie met schaamte en schuldgevoel. In vergelijking met andere eetstoornissen compenseer je de eetbuien bij eetbuistoornis of Binge Eating Disorder (BED) niet. 


Hoe vaak komt de eetbuistoornis of Binge Eating Disorder (BED) voor?

In Nederland heeft 1% van de mensen (160.000 van de Nederlandse bevolking) last van een eetbuistoornis of Binge Eating Disorder (BED), hiervan is 40% man en 60% vrouw. Omdat mannen het soms lastiger vinden om voor de eetstoornis uit te komen, kunnen de cijfers een vertekend beeld geven en zou de verhouding ook best 50/50 kunnen zijn. Een eetbuistoornis begint vaak tussen de 18 en 24 jaar. 


Wie heeft een hoger risico op een eetbuistoornis of Binge Eating Disorder (BED) en waardoor komt dat?

Een eetbuistoornis komt vaak voor incombinatie met somberheid en depressie. Ongeveer 60% van de mensen met een eetbuistoornis, hebben ook depressieve klachten (gehad). Uit onderzoek blijk dat er een verband te zien is tussen de mate van somberheid en de ernst van de eetbuien. Ook impulsiviteit en een negatief zelfbeeld vergroten het risico op een eetbuistoornis. En als je (regelmatig) een streng (crash)dieet volgt, kan de drang om te eten groter worden. Je legt jezelf een (strak) regime op waarbinnen je jezelf geen ruimte geeft voor een extraatje. De verleiding om te eten wordt hierdoor nog groter. Een eetbuistoornis ontstaat dan ook vaak nadat er al (vele) diëten en andere pogingen tot lijnen zijn uitgeprobeerd. 


Hoe herken je een eetbuistoornis of Binge Eating Disorder (BED)?

Als je een eetbuistoornis of Binge Eating Disorder (BED) hebt,  heb je in de afgelopen drie maanen minimaal 1 keer per week:
  • In een korte periode een grote hoeveelheid voedsel eten die groter is dan wat iemand gebruikelijk zou eten;  
  • Een gevoel van controleverlies tijdens de eetbui. Je hebt het gevoel niet te kunnen stoppen met eten. 
Een eetbui heeft 3 van de onderstaande kenmerken
  • Je eet veel sneller dan normaal;
  • Je eet grote hoeveelheden zonder trek te hebben, vaak calorierijk voedsel;
  • Je eet door totdat je onaangenaam vol zit;
  • Je eet alleen, omdat je je schaamt voor de hoeveelheden die je eet;
  • Achteraf voel je je somber, je schaamt je of walgt van jezelf.
Er is bij een eetbuistoornis of Binge Eating Disorder (BED) geen sprake van veel compensatiegedrag zoals bij anorexia nervosa en boulimia nervosa, zoals braken of het gebruik van laxeermiddelen. Maar misschien gecompenseer je wel door periodes te lijnen of een dieet te volgen om af te vallen. Door het (strenge) lijnen ontstaan weer eetbuien. Een negatief zelfbeeld, ongelukkig voelen over gewicht en voorkomen komen vaak voor in combinatie met een eetbuistoornis.
 

Hoe kun je een eetbuistoornis of Binge Eating Disorder (BED) voorkomen?

Merk je dat je verstoord eetgedrag begint te vertonen? Zoek direct hulp. Hoe sneller je hulp zoekt, hoe groter de kans is dat je er vanaf komt en hoe sneller dat gebeurt. Maar ook wanneer je al langere tijd last hebt van eetbuien of verstoord eetgedrag: zoek professionele hulp om je eetprobleem én de onderliggende oorzaken aan te pakken. Het duurt vaak (veel te) lang voordat er aan de bel getrokken wordt, gemiddeld wordt er pas na 16 jaar pas professionele hulp gezocht wordt. 


Behandeling van een eetbuistoornis

Bij eetbuistoornis of Binge Eating Disorder (BED) zijn verschillende therapievormen mogelijk. Een gecombineerde behandeling van een gespecialiseerde diëtist en psycholoog werkt het beste. Er zijn gespecialiseerde diëtisten die je helpen om een gezondere verhouding tot eten aan te leren door o.a. samen aan je gedachtepatronen en je eetpatroon te werken. De meest onderzochte en effectieve psychologische behandeling is cognitieve gedragstherapie. Hierbij wordt vooral gekeken naar je gedachtes over eten en lichaam en in hoeverre deze kloppen. 


Voeding en een eetbuistoornis of Binge Eating Disorder (BED)

Door een eetbuistoornis kan je stofwisseling, bloedsuikerspiegel en verzadigingsgevoel flink ontregeld raken. Hierdoor kan je niet meer goed voelen of je vol zit of trek hebt. Een belangrijke eerste stap is om je eetpatroon te normaliseren: 3 maaltijden per dag en gezonde tussendoortjes in normale hoeveelheden. Dit is vaak makkelijker gezegd dan gedaan, een (gespecialiseerde) dietist helpt je hierbij.


Hoe de dietist je helpt bij een eetbuistoornis of Binge Eating Disorder (BED)

De diëtist analyseert wat je eet en onderzoekt samen met jou welke gedachten en gevoelens daarbij komen kijken. Ze begeleidt je bij het veranderen van je eetgedrag en het ontwikkelen van een gezonder en volwaardig voedingspatroon. Je dietist geeft je praktische informatie en advies m.b.t. voeding een leefstijl op jouw lijf (en situatie & wensen) geschreven). Een eetstoornis is een uitvlucht waar vaak andere factoren aan ten grondslag liggen. Met jouw dietist achterhaal je samen de oorzaak/oorzaken en kan zonodig (in samenspraak met jou) contact leggen met een gespecialiseerde psycholoog.
 

Heb je iemand in je omgeving met een eetstoornis?

Cookies Contact en afspraak