Voorlichting

Een professional die voorlichting geeft over gezonder eten voor de werknemers in je bedrijf. Of aan ouders over hoe om te gaan met slecht etende peuters. DieetPlaneet is specialist in het organiseren en geven van voorlichtingen op kinderdagverblijven, scholen en bij commerciele bedrijven.

Wil je meer informatie. Neem contact met ons op.

Cookies Contact en afspraak