Time restricted feeding

Blogs

Time restricted feeding

Gepubliceerd op: 22-12-2017 15:39

Door: Naomi Hoekstra

Steeds vaker krijg ik vragen over time restricted feeding. Het is in Amerika erg populair geworden voor gewichtsverlies en preventie van gezondheidsproblemen. Wat houdt het in? En in hoeverre is het belangrijk voor je gezondheid? In Nederland wordt veelal een voedingspatroon aangeraden van drie hoofdmaaltijden, eventueel met tussendoor gezonde snacks. Er bestaan al veel studies over specifieke voedingsmiddelen en hun werking, maar er bestaan nog maar weinig studies over het effect van timing bij eetmomenten en potentiële voordelen gelinkt aan periodes van vasten gecombineerd met een tijdsgeboden eetperiode. Kan een tijdsgebonden voedingspatroon de gezondheid van mensen bevorderen?
 

Wat is time restricted feeding?

Time restricted feeding -ook wel TRF genoemd- bestaat uit een periodes van eten en vasten. Deze periode van eten kan variëren tussen de 8 en 15 uur. Waarbij een periode van 8 tot 12 uur de meeste gezondheidsvoordelen geeft. Hierbij is het niet van belang dagelijks het TRF-schema toe te passen, enkele studies geven aan hetzelfde gezondheidseffect te bereiken bij het volgen van TRF voor vijf dagen en het oude voedingspatroon voor twee dagen. [1]
 

Wat zijn de gezondheidsvoordelen van time restricted feeding?

De meeste beschikbare studies over TRF zijn uitgevoerd op dieren (muizen) en nog maar enkele bij mensen. Deze studies zijn wel lovend over het effect van een tijdsgebonden eetperiode. Zo lijkt het volgen van TRF met een eetperiode van 8-12 uur:
  • Te beschermen tegen gewichtstoename, ongeacht het type dieet.
  • Te beschermen bij diëten met een hoog vetpercentage tegen vetopbouw
  • Te zorgen voor een forse afname  van de vetmassa, waarbij de vetvrijemassa wel gelijk blijft.
  • Positieve effecten te hebben op de insulineresistentie.
    Niettemin lijkt het lichaam bij TRF in staat om verergering van de insulineresistentie -veroorzaakt door een bepaald dieet- terug te draaien.
  • De slaap te verbeteren
  • De bloedwaarden gunstig te beïnvloeden (daling LDL-cholesterol, de ontstekingswaarden en triglyceriden).

Leeftijd en time restricted feeding

Leeftijd is een belangrijke factor binnen de gezondheidsvoordelen van TRF. Zo lijken jonge individuen meer vatbaar te zijn voor de voordelen van TRF dan oudere deelnemers. Daarnaast is het effect alleen langdurig bij het volhouden van het gekozen TRF voedingspatroon. Wanneer er wordt gestopt, zijn de gezondheidsvoordelen niet meer van toepassing. Deze resultaten komen helaas grotendeels uit onderzoeken op muizen, daarbij komt dat deze resultaten in andere onderzoeken juist worden tegen gesproken. [1,2,3,4]
 

Conclusie

Time restricted feeding met een eetperiode van 8-12 uur lijkt veel positieve gezondheidsvoordelen te bieden; zoals afname van de vetmassa en verminderde insuline resistentie. Ondanks deze genoemde voordelen is er nog veel onduidelijk over gezondheidsvoordelen voor mensen. De irrelevantie van een gezond eetpatroon lijkt een gevaarlijke uitspraak. TRF zal nog verder onderzocht moeten worden voor mensen en daarbij zal ook moeten worden gekeken naar de lange termijn effecten.
 
Bronnen
[1] Chaix, A. Zarrinpar, A. Miu, P. & Panda, S. (2014) Time-restricted feeding is a preventative and therapeutic intervention against diverse nutritional challenges. Cell Metab, 20, 991-1005. https://doi.org/10.1016/j.cmet.2014.11.001.
[2] Hatori, M. Vollmers, C. Zarrinpar, A. DiTacchio, L. Bushong, E. A. Gill, S. Leblanc, M. Chaix, A. Joens, M. Fitzpatrick, J. A. J. Ellisman, M. H. & Panda, S. (2012) Time restricted feeding without reducing caloric intake prevents metabolic diseases in mice fed a high fat diet. Cell Metab, 15, 848-860.
https://doi.org/10.1016/j.cmet.2012.04.019.
[3] Melkani, G. C. & Panda, S. (2017) Time-restricted feeding for prevention and treatment of cardiometabolic disorders. The Journal of Physiology, 12, 3691-3700. https://doi.org/10.1113/JP273094
[4] Moro, T. Tinsley, G. Bianco, A. Marcolin, G. Pacelli, Q. F. Battaglia, G. Palma, A. Gentil, P. Neri, M. & Paoli, A. (2016) Effects of eight weeks of time restricted feeding (16/8) on basal metabolism, maximal strength, body composition, inflammation, and cardiovascular risk factors in resistance-trained males. Journal of Translation Medicine, 14, 290. https://doi.org/10.1186/s12967-016-1044-0
Cookies Contact en afspraak