Een dietist kan je na de opleiding een studie doen tot kinderdietist. Hieronder lees je meer over (het werk van) de kinderdietist.


Wat zijn de eigenschappen van een kinderdietist?

Een kinderdietist heeft veel inlevingsvermogen en spreekt op aangepast niveau met zowel de (groot)ouders/ verzorgers van het kind als met het kind zelf. Positiviteit is belangrijk, evenals geduld. Ook komt er een stuk creativiteit kijken bij het werk van de kinderdietist. Er worden immers meerdere mensen betrokken bij de begeleiding om een andere rol te creëren voor voeding binnen de omgeving van het kind/ het gezin. Kennis wat een kind nodig heeft aan voedingsstoffen en energie per leeftijd is natuurlijk onmisbaar voor de kinderdietist. De kinderdietist zorgt ervoor zorgen dat het bezoek aan de dietist een positieve ervaring is (en geen straf) voor het kind.
 

Wat leert een dietist op de opleiding (post HBO) kinderdietetiek?

De voeding van de moeder tijdens zwangerschap komt al aan bod tijdens de opleiding. Daarbij wordt veel geleerd over de behoeften van kinderen en baby’s bij gezondheid en ziekte en koemelkallergie bij baby’s en kinderen.
 

Wat voor kinderen ziet de kinderdietist?

Zwangere moeders, en kinderen van 0 tot 12 jaar. Kinderen met overgewicht maar ook met juist een afbuigende gewichtscurve. Daarbij baby’s met drinkproblemen en slecht etende kinderen. Maar ook bijvoorbeeld kinderen die sondevoeding gebruiken en kids met kanker.
 

Wat is het verschil tussen het begeleiden van een kind vergeleken met een volwassene?

Bij kinderen heeft de dietist veel (meer) met de omgeving te maken: met de ouders, de grootouders en misschien ook wel de school of het kinderdagverblijf van het kind. De kinderdietist begeleidt dus niet alleen het kind zelf maar met iedereen die het kind verzorgt. Bij een kind kan je heel veel bereiken door op jonge leeftijd een gezondere leefstijl aan te leren, en daardoor veel (gezondheids)problemen in de toekomst voorkomen. Wellicht nóg belangrijker dan bij volwassenen is de positieve toon en het geven van zelfvertrouwen aan het kind.
 

Praat de kinderdietist met de ouders of het kind (of beiden)? Hoe pak zij dat aan?

De kinderdietist praat met het kind en doorgaans ook met de ouders/ verzorgers, dit kan per consult verschillen. En soms alleen met de ouders/ grootouders. De taak van de dietist is om iedereen te betrekken. En daarbij het bespreken welke verantwoordelijkheden bij wie liggen en het belang van het goede voorbeeld geven.
 

Voor wie is het raadzaam om naar een kinderdietist te gaan en waarom?

Kinderen jonger dan 12 jaar kunnen bij de kinderdietist terecht. De kinderdietist is uitstekend op de hoogte van de specifieke behoeften van kinderen per leeftijd bij ziekte en gezondheid en heeft een netwerk van andere zorgverleners gericht op kinderen (kinderfysiotherapeut, kinderpsycholoog) waarmee ze samenwerkt.
 

Een leuk voorbeeld uit de praktijk van een kind dat veel baat had bij de begeleiding door de kinderdietist.

Een meisje van nu 4 jaar met flink overgewicht. De moeder kwam met de vraag: ‘Hoe pak ik dit aan?’ De familie heeft op advies van de kinderdietist gezamenlijk een plan met concrete afspraken geschreven hoe bij moeder, oma en op het kinderdagverblijf moest worden omgegaan met snoep, eten, drinken en beweging. De positieve benadering werd hierin opgenomen. Dit meisje blijft nu op gewicht en groeit goed waardoor haar gewicht normaliseert.
 

Is het aanpassen van het eetpatroon van een kind moeilijk?

Het aanpassen van het eetpatroon hoeft niet moeilijk te zijn. Zeker als de betrokkenen positief zijn en bereid om mee te doen. De kinderdietist kijkt samen welke (kleine) stappen voor iedereen haalbaar zijn. Het is dan ook geen kwestie van ‘helemaal geen snoep meer’ maar bijvoorbeeld in samenspraak bepalen hoeveel snoep er wèl kan worden gegeten.
 

Wat voor metingen doet de kinderdietist bij een kind?

In geval van gewichtsproblemen zal de kinderdietist altijd wegen en de lengte meten. Bij kleine kinderen meet ze de lengte tijdens elk consult. Daarnaast maakt de kinderdietist afspraken m.b.t. het thuis wegen (doorgaans adviseert ze om alleen tijdens de consulten te wegen).
 

Werk de kinderdietist samen met de huisarts en andere zorgverleners?

Ja, de kinderdietist heeft contact met de verwijzer, aan wie zij rapporteert. Bij problemen of vragen neemt ze contact op. Bij een te hoog of te laag gewicht vraagt ze de gewichtscurve op. Ook Daarbij werkt ze samen met kinderfysiotherapeuten en –psychologen in de buurt.
 

Wat voor materialen gebruikt de kinderdietist bij de begeleiding?

Afhankelijk van de leeftijd van het kind maakt de kinderdietist gebruik van plaatjes en beloningsstystemen met stickers. Ze gebruikt boeken of posters van het menselijk lichaam om uit te leggen welk eten goed is voor ogen, tanden en darmen. Of om uit te leggen wat voor eten belangrijk is om hard te kunnen rennen of wat goed is voor je haar. Ze zal daarbij vooral ingaan op wat het kind zelf belangrijk vindt.
 

Hoeveel moet een kind afvallen?

Een BMI wordt bepaald door je lengte en je gewicht. Het zegt dus niet alleen wat over het gewicht, maar neemt de lengte ook mee. Ook de leeftijd speelt bij kinderen een rol. Wanneer het kind een te hoog BMI voor zijn of haar lengte heeft, hoeft er niet per se gewichtsverlies te worden nagestreefd. Door het gewicht stabiel te houden, en lekker de lengte in te groeien, zakt het BMI automatisch.
 
 
 
 
 
Cookies Contact en afspraak