Als de verzekering de kosten voor begeleiding door de dietist niet betaalt of als je een afspraak niet op tijd hebt afgezegd, ontvang je een factuur. Deze dient binnen 14 dagen te zijn voldaan. Is dit niet gebeurd, dan ontvang je een aanmaning. Ontvangen wij dan alsnog geen betaling, dan dragen wij de factuur over aan het incassobureau.


Vermeld altijd het factuurnummer!

Vermeld bij een betaling aan DieetPlaneet altijd het factuurnummer. Het factuurnummer staat op op de factuur. Zonder factuurnummer kunnen wij de betaling niet verwerken.


Geld overmaken kost tijd

De bank heeft tijd nodig om het geld over te maken. Die tijd is ook afhankelijk van het moment van de dag waarop het geld wordt overgemaakt. Je bank kan je informeren over de tijd die het kost om geld over te maken.


Uiterste betaaldatum valt in het weekend of op een feestdag

Valt de uiterste betaaldatum in het weekend of op een feestdag? Dan moet het geld daarvóór op onze rekening staan. Anders staat de betaling na de uiterste betaaldatum op onze rekening. En dat betekent dat je te laat bent.


Te laat betalen kost geld

Maak factuurbedrag ruim vóór de uiterste betaaldatum over. Dan weet je zeker dat je op tijd bent. Je bent te laat als de betaling na de uiterste betaaldatum op onze rekening staat. 


Vragen over een factuur?

Heb je vragen over de factuur? Stuur dan een e-mail aan incasso@dieetplaneet.nl. Wij nemen alleen schriftelijke vragen in behandeling die via incasso@dieetplaneet binnen komen.


Alle diensten en/of producten van DieetPlaneet worden geleverd volgens de algemene voorwaarden: /algemene_voorwaarden
Cookies Contact en afspraak