Palmolie is toch plantaardig? Dat klopt, palmolie is helemaal plantaardig. Redenen om vegan te eten (kunnen) zijn dierenwelzijn en milieu. Voor de winning van palmolie worden wouden gekapt en raken daarmee dier en milieu. Dit kunnen redenen zijn om voor producten zonder palmolie te kiezen.
Cookies Contact en afspraak