​Dietist voor doven en slechthorenden

DieetPlaneet

​Dietist voor doven en slechthorenden

Gepubliceerd op: 25-06-2014 01:33

Horen is iets anders dan luisteren.


Anousha Fortuin-Barlag, (afgestudeerd als dietist in 2007) is zelf slechthorend vanaf jonge leeftijd. Ze kent als geen ander de complicaties die slechthorendheid met zich meebrengt. 

Uit onderzoek blijkt, dat doven en slechthorenden vaker kampen met overgewicht.  De stap naar de dietist echter, ís vaak al een grote stap maar kan als doof of slechthorend persoon nog vele malen groter zijn. Om deze reden zet Anousha in samenwerking met Mara Looij (DieetPlaneet) spreekuren op, gericht op deze groep. Spreekuren vinden plaats op verschillende locaties, waaronder een vaste locatie in Amsterdam West. En daarnaast bij audiciens en doven- en slechthorendenorganisaties.

Er wordt tijdens de spreekuren gewerkt met duidelijke mondmotoriek/ mondbeeld. En, indien nodig, met ondersteunende gebaren (NmG). Er wordt volop gebruik gemaakt van beelmaterialen en alle adviezen worden ook schriftelijk meegegeven. Mocht daarnaast een NGT tolk nodig zijn dan is dat ook mogelijk. De dietist is gewend hiermee te werken. Door haar ervaringsdeskundigheid weet Anousha bovendien hoe groot het belang is van luisteren, écht luisteren. En dat is iets anders dan horen. 

Meer informatie lees je hier.
Cookies Contact en afspraak